Imprint

Imprint

Poliklinika CITO

Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju, radiologiju, onkologiju, opću kirurgiju, urologiju, citologiju i anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje i plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju.

Sjedište tvrtke: Moliških Hrvata 4 , 21000 Split

Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem: MBS: 060184858; OIB: 63313414346

OTP banka: HR1724070001100411203

Ravnatelj: Petar Poljak, dr.med.

scroll to top arrow