team of doctors

Stručni tim

Naš tim stručnik liječnika

team of doctors
Stručni tim

Osnivač

Primarius mr.sc. Boris Poljak, dr.med.

Ginekologija i porodništvo

Specijalist

Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija

Subspecijalist

dr.poljak@cito.hr

Ginekologija, porodništvo & MPO

Primarius mr.sc. Boris Poljak, dr.med.

Primarius mr.sc. Boris Poljak, dr.med.

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Primarius mr.sc. Boris Poljak, dr.med.
Primarius mr.sc. Boris Poljak, dr.med.

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

dr.poljak@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist ginekologije i porodništva

Poliklinika Cito

2002

-

Danas

Poliklinika Cito

2002

-

Danas

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinika za Ženske bolesti i porode u Splitu

1985

-

2002

Klinika za Ženske bolesti i porode u Splitu

1985

-

2002

Liječnik opće prakse i ravnatelj

1992

-

1999

1992

-

1999

Edukacija

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinika za Ženske bolesti i porode

1989

Split, Hrvatska

Klinika za Ženske bolesti i porode

1989

Split, Hrvatska

Poslijediplomski studij endokrinologije

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1987

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1987

Zagreb, Hrvatska

Diplomirao

Medicinski fakultet

1981

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet

1981

Zagreb, Hrvatska

Izdvajamo
 • Ostvario prvu trudnoću iz medicinski potpomognute oplodnje u KBC Split
 • Objavio je više znanstvenih i stručnih radova te bio sudionik i predavač na više domaćih i međunarodnih stručnih skupova
 • Kao asistent aktivno je sudjelovao u nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu
Doc.Dr.sc. Nađa Aračić, dr.med

Doc.Dr.sc. Nađa Aračić, dr.med

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Doc.Dr.sc. Nađa Aračić, dr.med
Doc.Dr.sc. Nađa Aračić, dr.med

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

dr.aracic@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist ginekologije i porodništva

Poliklinika Cito

2006

-

Danas

Poliklinika Cito

2006

-

Danas

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinika za Ženske bolesti i porode u Splitu

1995

-

2006

Klinika za Ženske bolesti i porode u Splitu

1995

-

2006

Obiteljski liječnik

Dom Zdravlja i HMP

1982

-

1990

Dom Zdravlja i HMP

1982

-

1990

Edukacija

Doktorski studij iz temeljnih kliničkih znanosti

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

2004

Split, Hrvatska

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

2004

Split, Hrvatska

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinika za Ženske bolesti i porode

1995

Split, Hrvatska

Klinika za Ženske bolesti i porode

1995

Split, Hrvatska

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

Sveučilište u Rijeci

1982

Rijeka, Hrvatska

Sveučilište u Rijeci

1982

Rijeka, Hrvatska

Izdvajamo
 • Objavila više stručnih i znanstvenih radova, a kao predavač i sudionik sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te bila sudionik i predavač na više domaćih i međunarodnih stručnih skupova.
 • Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, kao asistentica na Katedri za ginekologiju i porodništvo, aktivno je radila na edukaciji studenata i viših medicinskih sestara i fizioterapeuta
Ante Mršić, dr.med.

Ante Mršić, dr.med.

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Ante Mršić, dr.med.
Ante Mršić, dr.med.

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

dr.mrsic@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist ginekologije i porodništva

Poliklinika Cito

2023

-

Danas

Poliklinika Cito

2023

-

Danas

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinika za ženske bolesti i porode u Splitu

2008

-

2023

Klinika za ženske bolesti i porode u Splitu

2008

-

2023

Specijalist ginekologije i porodništva

Poliklinika Sunce u Splitu

2006

-

2007

Poliklinika Sunce u Splitu

2006

-

2007

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinički bolnički centar Split i Zagreb

2001

-

2006

Klinički bolnički centar Split i Zagreb

2001

-

2006

Liječnik obiteljske medicine

Split

1998

-

2001

Split

1998

-

2001

Edukacija

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1995

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1995

Zagreb, Hrvatska

Specijalizacija ginekologija i porodništvo

Klinička bolnica Split i Zagreb

2006

Split, Hrvatska; Zagreb, Hrvatska

Klinička bolnica Split i Zagreb

2006

Split, Hrvatska; Zagreb, Hrvatska

Uža specijalizacija ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija

Klinika za Ženske bolesti i porode

2014 - 2016

Split, Hrvatska

Klinika za Ženske bolesti i porode

2014 - 2016

Split, Hrvatska

Izdvajamo
 • Redovni sudionik na domaćim i međunarodnim skupovima
 • Član ugledne grupe ESHRE-European Society of Human Reproduction and Embryology
 • Edukacije iz uže specijalnosti iz humane reprodukcije u svjetski priznatim centrima u Beču i Stuttgartu
Petar Poljak, dr.med

Petar Poljak, dr.med

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Petar Poljak, dr.med
Petar Poljak, dr.med

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

dr.petar.poljak@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist ginekologije i porodništva

Poliklinika Cito

2021

-

Danas

Poliklinika Cito

2021

-

Danas

Specijalizant ginekologije i porodništva

Klinika za Ženske bolesti i porode

2016

-

2021

Klinika za Ženske bolesti i porode

2016

-

2021

Edukacija

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinika za Ženske bolesti i porode

2021

Split, Hrvatska

Klinika za Ženske bolesti i porode

2021

Split, Hrvatska

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

Sveučilište u Splitu

2016

Split, Hrvatska

Sveučilište u Splitu

2016

Split, Hrvatska

Izdvajamo
 • Certificiran od više međunarodnih organizacija (ISUOG, VISUS, FMF) u području 3D/4D ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji
 • 2021. započeo je svoj put u zvanju specijalista ginekološke endokrinologije i ljudske reprodukcije

Embriologija

Dr.sc. Pavle Romac

Dr.sc. Pavle Romac

Dipl. Ing. Biologije

Klinički embriolog

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Dr.sc. Pavle Romac
Dr.sc. Pavle Romac

Dipl. Ing. Biologije

Klinički embriolog

dr.romac@cito.hr

Radno iskustvo

Voditelj i suosnivač laboratorija za Medicinski potpomognutu oplodnju

Poliklinika Cito

2006

-

Danas

Poliklinika Cito

2006

-

Danas

Osnivač i voditelj Laboratorija za biologiju i reprodukciju (IVF)

Sveučilišna Klinika Vuk Vrhovac

1988

-

2006

Sveučilišna Klinika Vuk Vrhovac

1988

-

2006

Doktorska disertacija

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2003

-

2003

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2003

-

2003

Poslijediplomski studij biologije/biomedicine

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1995

-

1995

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1995

-

1995

Edukacija

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

Sveučilište u Zagrebu

1987

Zagreb, Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu

1987

Zagreb, Hrvatska

Izdvajamo
 • Specijalizirao se u laboratorijima u Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Sloveniji i Švicarskoj
 • Autor je više od 30 stručnih i znanstvenih radova iz područja embriologije i spermatologije te predavač na stručnim skupovima o ljudskoj reprodukciji
 • Certificiran od strane ESHRE grupe kao senior klinički embriolog. Član je Međunarodnog društva embriologa za ljudsku reprodukciju AlphaScientists i savjetodavnog odbora laboratorijske istraživačke grupe Meadle East Fertility Society
Mr.sc. Anamarija Baranović

Mr.sc. Anamarija Baranović

Dipl. Ing. Biologije

Klinički embriolog

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Mr.sc. Anamarija Baranović
Mr.sc. Anamarija Baranović

Dipl. Ing. Biologije

Klinički embriolog

mr.baranovic@cito.hr

Radno iskustvo

Institut za Oceanografiju

1987

-

1993

Institut za Oceanografiju

1987

-

1993

Voditeljica Laboratorija za reproduktivnu biologiju

Klinika za ženske bolesti i porodništvo, KBC Split

1994

-

2008

Klinika za ženske bolesti i porodništvo, KBC Split

1994

-

2008

Embriolog u laboratoriju za medicinski potpomognutu reprodukciju

Poliklinika Cito

2008

-

Danas

Poliklinika Cito

2008

-

Danas

Edukacija

Diplomirala, Prirodoslovno-matematički fakultet, Eksperimentalna biologija

Sveučilište u Zagrebu

1982

Zagreb, Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu

1982

Zagreb, Hrvatska

Poslijediplomski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

1993

Zagreb, Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu

1993

Zagreb, Hrvatska

Izdvajamo
 • Sudjelovala je u realizaciji prve trudnoće postupkom medicinski potpomognute oplodnje u KB Split 2001. godine.
 • Aktivno je sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima
Lucija Romac

Lucija Romac

Dipl. Ing. Biologije

Klinički embriolog

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Lucija Romac
Lucija Romac

Dipl. Ing. Biologije

Klinički embriolog

mr.sc.lucija.romac@cito.hr

Radno iskustvo

Embriolog u laboratoriju za medicinski potpomognutu reprodukciju

Poliklinika Cito

2017

-

Danas

Poliklinika Cito

2017

-

Danas

Edukacija

Poslijediplomski studij biologije/biomedicine

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

2021

Split, Hrvatska

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

2021

Split, Hrvatska

Diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

Sveučilište u Zagrebu

2017

Zagreb, Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu

2017

Zagreb, Hrvatska

Izdvajamo
 • Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te bila sudionica i na više domaćih i međunarodnih stručnih skupova.
 • Članica je HDEPO-a (Hrvatskog društva za embriologiju i potpomognutu oplodnju).
 • Objavila više stručnih i znanstvenih radova, sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima.

Onkologija

Nives Frleta-Ilić, dr.med.

Nives Frleta-Ilić, dr.med.

Specijalist onkologije i radioterapije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Nives Frleta-Ilić, dr.med.
Nives Frleta-Ilić, dr.med.

Specijalist onkologije i radioterapije

dr.frleta-ilic@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist onkologije i radioterapije

Poliklinika Cito

2007

-

Danas

Poliklinika Cito

2007

-

Danas

Specijalist onkologije i radioterapije

Centar za onkologiju i radioterapiju KB Split

2003

-

2007

Centar za onkologiju i radioterapiju KB Split

2003

-

2007

Služba hitne medicinske pomoći

1992

-

1999

1992

-

1999

Edukacija

Specijalizacija iz onkologije i radioterapije

Medicinski fakultet u Zagrebu

2003

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet u Zagrebu

2003

Zagreb, Hrvatska

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

1992

Zagreb, Hrvatska

1992

Zagreb, Hrvatska

Izdvajamo
 • Godine 2000. završila je međunarodni tečaj limfnog čvora Watchtowera u karcinomu dojke i melanomu pod vodstvom prof. Veronesia na Europskom onkološkom institutu u Milanu, Italija
 • Godine 2004. uspješno je završio međunarodni tečaj ultrazvuka dojke pod vodstvom prof. Drinkovića i poslijediplomski studij mamografije i ultrazvuka dojke pod vodstvom prof.
 • Aktivno je sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i kongresima na temu onkološke dijagnostike i liječenja. Objavila je više znanstvenih radova u relevantnim stručnim domaćim i stranim časopisima
Prof. prim. dr. sc. Nenad Ilić, dr.med.

Prof. prim. dr. sc. Nenad Ilić, dr.med.

Specijalist kirurgije

Subspecijalist torakalne kirurgije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Prof. prim. dr. sc. Nenad Ilić, dr.med.
Prof. prim. dr. sc. Nenad Ilić, dr.med.

Specijalist kirurgije

Subspecijalist torakalne kirurgije

n_ilic_@yahoo.com

Radno iskustvo

Specijalist Kirurgije

Poliklinika Cito

2020

-

Danas

Poliklinika Cito

2020

-

Danas

Specijalist Kirurgije

Klinički bolnički centar Split

1985

-

2020

Klinički bolnički centar Split

1985

-

2020

Liječnik u Hitnoj pomoći

HMP u Splitsko-dalmatinskoj županiji

1982

-

1985

HMP u Splitsko-dalmatinskoj županiji

1982

-

1985

Edukacija

Doktorski studij iz temeljnih kliničkih znanosti

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1999

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1999

Zagreb, Hrvatska

Specijalist Kirurgije

Subspecijalist torakalne i onkološke kirurgije

1989

Split, Hrvatska

Subspecijalist torakalne i onkološke kirurgije

1989

Split, Hrvatska

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

Sveučilište u Zagrebu

1979

Zagreb, Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu

1979

Zagreb, Hrvatska

Izdvajamo
 • Pročelnik, Odsjek za torakalnu kirurgiju, Sveučilište Med. Škola u Splitu, bivši ravnatelj KBC-a Split, Hrvatska. Aktivno sudjeluje u edukaciji studenata zdravlja na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija
 • Znanstveno područje: minimalno invazivna torakalna kirurgija, sentinel node u onkološkoj kirurgiji, onkoplastična kirurgija dojke
 • Glavni istraživač 3 sci. projekti, 20x mentorski dr. med., objavio 54 (20 u CC) članaka i 59 drugih radova
 • Aktivni član ESTS, EACTS, STS, IASLC, ESSO, ISMICS. Član AMZH-a od 2016

Urologija

Mr.sc. Jelena Schwenner-Radovniković, dr.med

Mr.sc. Jelena Schwenner-Radovniković, dr.med

Specijalist urologije

Subspecijalist andrologije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Mr.sc. Jelena Schwenner-Radovniković, dr.med
Mr.sc. Jelena Schwenner-Radovniković, dr.med

Specijalist urologije

Subspecijalist andrologije

dr.schwenner-radovnikovic@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist urologije

Poliklinika Cito

2014

-

Danas

Poliklinika Cito

2014

-

Danas

Specijalist urologije

Specijalna bolnica Salus

2000

-

2014

Specijalna bolnica Salus

2000

-

2014

Obiteljski liječnik

Ambulanta HC Gospić i Splitsko-dalmatinske županije

1996

-

2000

Ambulanta HC Gospić i Splitsko-dalmatinske županije

1996

-

2000

Edukacija

Specijalist urologije

Medicinski fakultet u Zagrebu

2005

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet u Zagrebu

2005

Zagreb, Hrvatska

Doktorski studij iz temeljnih kliničkih znanosti

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2000

Split, Hrvatska

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2000

Split, Hrvatska

Diplomirao

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

1996

Split, Hrvatska

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

1996

Split, Hrvatska

Izdvajamo
 • U razdoblju specijalističkog usavršavanja završila je dodatnu edukaciju iz sonografske dijagnostike, neurourologije i urodinamike
 • Članica je Hrvatskog urološkog društva (HUD), Europske udruge urologa (EAU) i Međunarodnog društva za kontinenciju (ICS)

Anesteziologija

Andro Radanović, dr.med.

Andro Radanović, dr.med.

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Andro Radanović, dr.med.
Andro Radanović, dr.med.

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

dr.andro.radanovic@cito.hr

Radno iskustvo

Doktor medicine

Zavod za hitnu medicinu Split

2015

-

2017

Zavod za hitnu medicinu Split

2015

-

2017

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Zavod za anesteziologiju i intenzivnu njegu

2017

-

2022

Zavod za anesteziologiju i intenzivnu njegu

2017

-

2022

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

KBC Split

2022

-

Danas

KBC Split

2022

-

Danas

Edukacija

Diploma, Medicinski fakultet

Sveučilište u Splitu

2014

Split, Hrvatska

Sveučilište u Splitu

2014

Split, Hrvatska

Izdvajamo
 • Certificiran od međunarodnih organizacija za izvođenje tečaja Advance Life Support, Ultrazvučno vođene regionalne anestezije i Tečajeva otežanih dišnih puteva
 • 2017. započeo je svoj put u specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne njege

Kirurgija

Dr.sc. Darko Mikuš, dr.med.

Dr.sc. Darko Mikuš, dr.med.

Specijalist kirurgije

Subspecijalist plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

Vanjski suradnici

Radoslav Stipić, dr.med.

Specijalist kirurgije

Subspecijalist abdominalne kirurgije

Tomislav Ivanović, dr.med.

Specijalist kirurgije

Subspecijalist abdominalne kirurgije

Prim. Mr.sc. Tomislav Šušnjar, dr.med.

Specijalist kirurgije

Subspecijalisti dječje kirurgije

Krešimir Bagatin, dr.med.

Specijalist kirurgije

Subspecijalist plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

Ivo Tripković, dr.med.

Specijalist kirurgije

Subspecijalist plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

Prof.dr.sc Vladimir Boschi, dr.med

Specijalist kirurgije

Subspecijalist ortopedije i traumatologije

Ante Kanjer, dr.med.

Specijalist kirurgije

Subspecijalist vaskularne kirurgije

Ivan Anđelko Lisec, dr.med.

Specijalist otorinolaringologije

Zlatko Ivanišević, dr.med.

Specijalist ortopedije

Zdravko Odak, MD

Specijalist ginekologije i porodništva

Želite pitati naše liječnike? Ostavite nam poruku ili nas nazovite, mi smo tu da Vam pomognemo
Pošalji poruku

Pošalji poruku

"*" označava obavezna polja

Skriven
*
scroll to top arrow