team of doctors

Stručni tim

Naš tim stručnik liječnika

team of doctors
Stručni tim

Osnivač

Primarius mr.sc. Boris Poljak, dr.med.

Ginekologija i porodništvo

Specijalist

Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija

Subspecijalist

dr.poljak@cito.hr

Ginekologija, porodništvo & MPO

Primarius mr.sc. Boris Poljak, dr.med.

Primarius mr.sc. Boris Poljak, dr.med.

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Primarius mr.sc. Boris Poljak, dr.med.
Primarius mr.sc. Boris Poljak, dr.med.

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

dr.poljak@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist ginekologije i porodništva

Poliklinika Cito

2002

-

Danas

Poliklinika Cito

2002

-

Danas

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinika za Ženske bolesti i porode u Splitu

1985

-

2002

Klinika za Ženske bolesti i porode u Splitu

1985

-

2002

Liječnik opće prakse i ravnatelj

1992

-

1999

1992

-

1999

Edukacija

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinika za Ženske bolesti i porode

1989

Split, Hrvatska

Klinika za Ženske bolesti i porode

1989

Split, Hrvatska

Poslijediplomski studij endokrinologije

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1987

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1987

Zagreb, Hrvatska

Diplomirao

Medicinski fakultet

1981

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet

1981

Zagreb, Hrvatska

Izdvajamo
 • Ostvario prvu trudnoću iz medicinski potpomognute oplodnje u KBC Split
 • Objavio je više znanstvenih i stručnih radova te bio sudionik i predavač na više domaćih i međunarodnih stručnih skupova
 • Kao asistent aktivno je sudjelovao u nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu
Doc.Dr.sc. Nađa Aračić, dr.med

Doc.Dr.sc. Nađa Aračić, dr.med

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Doc.Dr.sc. Nađa Aračić, dr.med
Doc.Dr.sc. Nađa Aračić, dr.med

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

dr.aracic@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist ginekologije i porodništva

Poliklinika Cito

2006

-

Danas

Poliklinika Cito

2006

-

Danas

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinika za Ženske bolesti i porode u Splitu

1995

-

2006

Klinika za Ženske bolesti i porode u Splitu

1995

-

2006

Obiteljski liječnik

Dom Zdravlja i HMP

1982

-

1990

Dom Zdravlja i HMP

1982

-

1990

Edukacija

Doktorski studij iz temeljnih kliničkih znanosti

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

2004

Split, Hrvatska

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

2004

Split, Hrvatska

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinika za Ženske bolesti i porode

1995

Split, Hrvatska

Klinika za Ženske bolesti i porode

1995

Split, Hrvatska

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

Sveučilište u Rijeci

1982

Rijeka, Hrvatska

Sveučilište u Rijeci

1982

Rijeka, Hrvatska

Izdvajamo
 • Objavila više stručnih i znanstvenih radova, a kao predavač i sudionik sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te bila sudionik i predavač na više domaćih i međunarodnih stručnih skupova.
 • Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, kao asistentica na Katedri za ginekologiju i porodništvo, aktivno je radila na edukaciji studenata i viših medicinskih sestara i fizioterapeuta
Ante Mršić, dr.med.

Ante Mršić, dr.med.

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Ante Mršić, dr.med.
Ante Mršić, dr.med.

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

dr.mrsic@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist ginekologije i porodništva

Poliklinika Cito

2023

-

Danas

Poliklinika Cito

2023

-

Danas

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinika za ženske bolesti i porode u Splitu

2008

-

2023

Klinika za ženske bolesti i porode u Splitu

2008

-

2023

Specijalist ginekologije i porodništva

Poliklinika Sunce u Splitu

2006

-

2007

Poliklinika Sunce u Splitu

2006

-

2007

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinički bolnički centar Split i Zagreb

2001

-

2006

Klinički bolnički centar Split i Zagreb

2001

-

2006

Liječnik obiteljske medicine

Split

1998

-

2001

Split

1998

-

2001

Edukacija

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1995

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1995

Zagreb, Hrvatska

Specijalizacija ginekologija i porodništvo

Klinička bolnica Split i Zagreb

2006

Split, Hrvatska; Zagreb, Hrvatska

Klinička bolnica Split i Zagreb

2006

Split, Hrvatska; Zagreb, Hrvatska

Uža specijalizacija ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija

Klinika za Ženske bolesti i porode

2014 - 2016

Split, Hrvatska

Klinika za Ženske bolesti i porode

2014 - 2016

Split, Hrvatska

Izdvajamo
 • Redovni sudionik na domaćim i međunarodnim skupovima
 • Član ugledne grupe ESHRE-European Society of Human Reproduction and Embryology
 • Edukacije iz uže specijalnosti iz humane reprodukcije u svjetski priznatim centrima u Beču i Stuttgartu
Petar Poljak, dr.med

Petar Poljak, dr.med

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Petar Poljak, dr.med
Petar Poljak, dr.med

Specijalist ginekologije i porodništva

Subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

dr.petar.poljak@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist ginekologije i porodništva

Poliklinika Cito

2021

-

Danas

Poliklinika Cito

2021

-

Danas

Specijalizant ginekologije i porodništva

Klinika za Ženske bolesti i porode

2016

-

2021

Klinika za Ženske bolesti i porode

2016

-

2021

Edukacija

Specijalist ginekologije i porodništva

Klinika za Ženske bolesti i porode

2021

Split, Hrvatska

Klinika za Ženske bolesti i porode

2021

Split, Hrvatska

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

Sveučilište u Splitu

2016

Split, Hrvatska

Sveučilište u Splitu

2016

Split, Hrvatska

Izdvajamo
 • Certificiran od više međunarodnih organizacija (ISUOG, VISUS, FMF) u području 3D/4D ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji
 • 2021. započeo je svoj put u zvanju specijalista ginekološke endokrinologije i ljudske reprodukcije

Embriologija

Dr.sc. Pavle Romac

Dr.sc. Pavle Romac

Dipl. Ing. Biologije

Klinički embriolog

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Dr.sc. Pavle Romac
Dr.sc. Pavle Romac

Dipl. Ing. Biologije

Klinički embriolog

dr.romac@cito.hr

Radno iskustvo

Voditelj i suosnivač laboratorija za Medicinski potpomognutu oplodnju

Poliklinika Cito

2006

-

Danas

Poliklinika Cito

2006

-

Danas

Osnivač i voditelj Laboratorija za biologiju i reprodukciju (IVF)

Sveučilišna Klinika Vuk Vrhovac

1988

-

2006

Sveučilišna Klinika Vuk Vrhovac

1988

-

2006

Doktorska disertacija

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2003

-

2003

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2003

-

2003

Poslijediplomski studij biologije/biomedicine

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1995

-

1995

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1995

-

1995

Edukacija

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

Sveučilište u Zagrebu

1987

Zagreb, Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu

1987

Zagreb, Hrvatska

Izdvajamo
 • Specijalizirao se u laboratorijima u Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Sloveniji i Švicarskoj
 • Autor je više od 30 stručnih i znanstvenih radova iz područja embriologije i spermatologije te predavač na stručnim skupovima o ljudskoj reprodukciji
 • Certificiran od strane ESHRE grupe kao senior klinički embriolog. Član je Međunarodnog društva embriologa za ljudsku reprodukciju AlphaScientists i savjetodavnog odbora laboratorijske istraživačke grupe Meadle East Fertility Society
Mr.sc. Anamarija Baranović

Mr.sc. Anamarija Baranović

Dipl. Ing. Biologije

Klinički embriolog

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Mr.sc. Anamarija Baranović
Mr.sc. Anamarija Baranović

Dipl. Ing. Biologije

Klinički embriolog

mr.baranovic@cito.hr

Radno iskustvo

Institut za Oceanografiju

1987

-

1993

Institut za Oceanografiju

1987

-

1993

Voditeljica Laboratorija za reproduktivnu biologiju

Klinika za ženske bolesti i porodništvo, KBC Split

1994

-

2008

Klinika za ženske bolesti i porodništvo, KBC Split

1994

-

2008

Embriolog u laboratoriju za medicinski potpomognutu reprodukciju

Poliklinika Cito

2008

-

Danas

Poliklinika Cito

2008

-

Danas

Edukacija

Diplomirala, Prirodoslovno-matematički fakultet, Eksperimentalna biologija

Sveučilište u Zagrebu

1982

Zagreb, Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu

1982

Zagreb, Hrvatska

Poslijediplomski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

1993

Zagreb, Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu

1993

Zagreb, Hrvatska

Izdvajamo
 • Sudjelovala je u realizaciji prve trudnoće postupkom medicinski potpomognute oplodnje u KB Split 2001. godine.
 • Aktivno je sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima
Lucija Romac

Lucija Romac

Dipl. Ing. Biologije

Klinički embriolog

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Lucija Romac
Lucija Romac

Dipl. Ing. Biologije

Klinički embriolog

mr.sc.lucija.romac@cito.hr

Radno iskustvo

Embriolog u laboratoriju za medicinski potpomognutu reprodukciju

Poliklinika Cito

2017

-

Danas

Poliklinika Cito

2017

-

Danas

Edukacija

Poslijediplomski studij biologije/biomedicine

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

2021

Split, Hrvatska

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

2021

Split, Hrvatska

Diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

Sveučilište u Zagrebu

2017

Zagreb, Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu

2017

Zagreb, Hrvatska

Izdvajamo
 • Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te bila sudionica i na više domaćih i međunarodnih stručnih skupova.
 • Članica je HDEPO-a (Hrvatskog društva za embriologiju i potpomognutu oplodnju).
 • Objavila više stručnih i znanstvenih radova, sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima.

Onkologija

Nives Frleta-Ilić, dr.med.

Nives Frleta-Ilić, dr.med.

Specijalist onkologije i radioterapije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Nives Frleta-Ilić, dr.med.
Nives Frleta-Ilić, dr.med.

Specijalist onkologije i radioterapije

dr.frleta-ilic@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist onkologije i radioterapije

Poliklinika Cito

2007

-

Danas

Poliklinika Cito

2007

-

Danas

Specijalist onkologije i radioterapije

Centar za onkologiju i radioterapiju KB Split

2003

-

2007

Centar za onkologiju i radioterapiju KB Split

2003

-

2007

Služba hitne medicinske pomoći

1992

-

1999

1992

-

1999

Edukacija

Specijalizacija iz onkologije i radioterapije

Medicinski fakultet u Zagrebu

2003

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet u Zagrebu

2003

Zagreb, Hrvatska

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

1992

Zagreb, Hrvatska

1992

Zagreb, Hrvatska

Izdvajamo
 • Godine 2000. završila je međunarodni tečaj limfnog čvora Watchtowera u karcinomu dojke i melanomu pod vodstvom prof. Veronesia na Europskom onkološkom institutu u Milanu, Italija
 • Godine 2004. uspješno je završio međunarodni tečaj ultrazvuka dojke pod vodstvom prof. Drinkovića i poslijediplomski studij mamografije i ultrazvuka dojke pod vodstvom prof.
 • Aktivno je sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i kongresima na temu onkološke dijagnostike i liječenja. Objavila je više znanstvenih radova u relevantnim stručnim domaćim i stranim časopisima
Prof. prim. dr. sc. Nenad Ilić, dr.med.

Prof. prim. dr. sc. Nenad Ilić, dr.med.

Specijalist kirurgije

Subspecijalist torakalne kirurgije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Prof. prim. dr. sc. Nenad Ilić, dr.med.
Prof. prim. dr. sc. Nenad Ilić, dr.med.

Specijalist kirurgije

Subspecijalist torakalne kirurgije

n_ilic_@yahoo.com

Radno iskustvo

Specijalist Kirurgije

Poliklinika Cito

2020

-

Danas

Poliklinika Cito

2020

-

Danas

Specijalist Kirurgije

Klinički bolnički centar Split

1985

-

2020

Klinički bolnički centar Split

1985

-

2020

Liječnik u Hitnoj pomoći

HMP u Splitsko-dalmatinskoj županiji

1982

-

1985

HMP u Splitsko-dalmatinskoj županiji

1982

-

1985

Edukacija

Doktorski studij iz temeljnih kliničkih znanosti

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1999

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1999

Zagreb, Hrvatska

Specijalist Kirurgije

Subspecijalist torakalne i onkološke kirurgije

1989

Split, Hrvatska

Subspecijalist torakalne i onkološke kirurgije

1989

Split, Hrvatska

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

Sveučilište u Zagrebu

1979

Zagreb, Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu

1979

Zagreb, Hrvatska

Izdvajamo
 • Pročelnik, Odsjek za torakalnu kirurgiju, Sveučilište Med. Škola u Splitu, bivši ravnatelj KBC-a Split, Hrvatska. Aktivno sudjeluje u edukaciji studenata zdravlja na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija
 • Znanstveno područje: minimalno invazivna torakalna kirurgija, sentinel node u onkološkoj kirurgiji, onkoplastična kirurgija dojke
 • Glavni istraživač 3 sci. projekti, 20x mentorski dr. med., objavio 54 (20 u CC) članaka i 59 drugih radova
 • Aktivni član ESTS, EACTS, STS, IASLC, ESSO, ISMICS. Član AMZH-a od 2016

Urologija

Mr.sc. Jelena Schwenner-Radovniković, dr.med

Mr.sc. Jelena Schwenner-Radovniković, dr.med

Specijalist urologije

Subspecijalist andrologije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Mr.sc. Jelena Schwenner-Radovniković, dr.med
Mr.sc. Jelena Schwenner-Radovniković, dr.med

Specijalist urologije

Subspecijalist andrologije

dr.schwenner-radovnikovic@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist urologije

Poliklinika Cito

2014

-

Danas

Poliklinika Cito

2014

-

Danas

Specijalist urologije

Specijalna bolnica Salus

2000

-

2014

Specijalna bolnica Salus

2000

-

2014

Obiteljski liječnik

Ambulanta HC Gospić i Splitsko-dalmatinske županije

1996

-

2000

Ambulanta HC Gospić i Splitsko-dalmatinske županije

1996

-

2000

Edukacija

Specijalist urologije

Medicinski fakultet u Zagrebu

2005

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet u Zagrebu

2005

Zagreb, Hrvatska

Doktorski studij iz temeljnih kliničkih znanosti

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2000

Split, Hrvatska

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2000

Split, Hrvatska

Diplomirao

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

1996

Split, Hrvatska

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

1996

Split, Hrvatska

Izdvajamo
 • U razdoblju specijalističkog usavršavanja završila je dodatnu edukaciju iz sonografske dijagnostike, neurourologije i urodinamike
 • Članica je Hrvatskog urološkog društva (HUD), Europske udruge urologa (EAU) i Međunarodnog društva za kontinenciju (ICS)

Anesteziologija

Andro Radanović, dr.med.

Andro Radanović, dr.med.

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Andro Radanović, dr.med.
Andro Radanović, dr.med.

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

dr.andro.radanovic@cito.hr

Radno iskustvo

Doktor medicine

Zavod za hitnu medicinu Split

2015

-

2017

Zavod za hitnu medicinu Split

2015

-

2017

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Zavod za anesteziologiju i intenzivnu njegu

2017

-

2022

Zavod za anesteziologiju i intenzivnu njegu

2017

-

2022

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

KBC Split

2022

-

Danas

KBC Split

2022

-

Danas

Edukacija

Diploma, Medicinski fakultet

Sveučilište u Splitu

2014

Split, Hrvatska

Sveučilište u Splitu

2014

Split, Hrvatska

Izdvajamo
 • Certificiran od međunarodnih organizacija za izvođenje tečaja Advance Life Support, Ultrazvučno vođene regionalne anestezije i Tečajeva otežanih dišnih puteva
 • 2017. započeo je svoj put u specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne njege

Kirurgija

Krešimir Bagatin, dr.med.

Krešimir Bagatin, dr.med.

Specijalist plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Krešimir Bagatin, dr.med.
Krešimir Bagatin, dr.med.

Specijalist plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

dr.bagatin@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

Poliklinika Cito

2023

-

Danas

Poliklinika Cito

2023

-

Danas

Specijalist plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

Klinički bolnički centar Split

2018

-

2023

Klinički bolnički centar Split

2018

-

2023

Specijalist plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

Klinički bolnički centar Split

2012

-

2018

Klinički bolnički centar Split

2012

-

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

Edukacija

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2009

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2009

Zagreb, Hrvatska

Specijalizant plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

Klinički bolnički Centar Split

2018

Split, Hrvatska

Klinički bolnički Centar Split

2018

Split, Hrvatska

Izdvajamo
 • Redovni član HDPREKA, član ECAMS-a (European College Aesthetic Surgery)
 • Edukacija iz kirurgije šake, Gentofte Hospital Kopenhagen
 • Edukacija iz estetske kirurgije lica
 • Edukacija iz kirurgije dojke, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Prag
 • Edukacija iz VAC NGPT-a
 • Brojni tečajevi iz kroničnih rana
 • Vanjski suradnik MEF Split
Ivo Tripković, dr.med.

Ivo Tripković, dr.med.

Specijalist plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

Pogledaj CV
Detalji o liječniku
Ivo Tripković, dr.med.
Ivo Tripković, dr.med.

Specijalist plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

dr.tripkovic@cito.hr

Radno iskustvo

Specijalist plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

Poliklinika Cito

2023

-

Danas

Poliklinika Cito

2023

-

Danas

Specijalist plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

Klinički bolnički centar Split

2018

-

2023

Klinički bolnički centar Split

2018

-

2023

Specijalist plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

Klinički bolnički centar Split

2012

-

2018

Klinički bolnički centar Split

2012

-

2018

Edukacija

Diplomirao na Medicinskom fakultetu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2008

Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2008

Zagreb, Hrvatska

Specijalizant plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije

Klinički bolnički centar Split

2018

Split, Hrvatska

Klinički bolnički centar Split

2018

Split, Hrvatska

Izdvajamo
 • Redovni član HDPREKA, član ECAMS-a (European College Aesthetic Surgery)
 • Edukacija iz kirurgije šake, Gentofte Hospital Kopenhagen
 • Edukacija iz estetske kirurgije lica
 • Edukacija iz kirurgije dojke, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Prag
 • Edukacija iz VAC NGPT-a
 • Brojni tečajevi iz kroničnih rana
 • Vanjski suradnik MEF Split
 • Tečaj kirurgije šake, Basel i Graz
Vanjski suradnici

Prim. Mr.sc. Tomislav Šušnjar, dr.med.

Specijalist kirurgije

Subspecijalist dječje kirurgije

Prof.dr.sc Vladimir Boschi, dr.med

Specijalist kirurgije

Subspecijalist ortopedije i traumatologije

Ivan Anđelko Lisec, dr.med.

Specijalist otorinolaringologije

Zlatko Ivanišević, dr.med.

Specijalist ortopedije

Zdravko Odak, dr.med.

Specijalist ginekologije i porodništva

Frano Šimić, dr.med.

Specijalist vaskularne kirurgije

Želite pitati naše liječnike? Ostavite nam poruku ili nas nazovite, mi smo tu da Vam pomognemo
Pošalji poruku

Pošalji poruku

"*" označava obavezna polja

Skriven
*
scroll to top arrow