Cjenik usluga

Cjenik usluga

Cjenik usluga
Cjenik usluga
Usluge
Rezervirajte termin pregleda
Vrsta usluge
Cijena
Kn / €
Pregled i ultrazvuk dojki
452,07
/
60
Punkcija i citološka obrada punktata dojke
301,38
/
40
Pregled i konzultacija kirurga
301,38
/
40
Spermiogram
452,07
/
60
Ekspertiza dosadašnjeg liječenja neplodnosti
527,42
/
70
Inseminacija obrađenim sjemenom partnera (AIH)
1280,87
/
170
IVF-blago stimulirani ciklus
5274,15
/
700
IVF+ICSI-blago stimulirani ciklus
6404,33
/
850
IVF-stimulirani ciklus
9794,85
/
1300
Uključuje kriopohranu embrija/jajnih stanica 3 godine
IVF+ICSI-stimulirani ciklus
12055,20
/
1600
Uključuje kriopohranu jajnih stanica 3 godine
IVF+TESA/TESE/Micro-TESE+ICSI
12808,65
/
1700
Uključuje kriopohranu jajnih stanica 3 godine
Sekundarni IVF (odmrzavanje i oplodnja jajnih stanica)
6781,05
/
900
Magnetsko odvajanje sperme
527,42
/
70
PICSI (biokemijski odabir najboljih spermija)
1500
/
200
IMSI (morfološki odabir najboljih spermija)
2000
/
300
Kriotransfet (FET)
5000
/
700
Godišnja naknada za pohranu embrija, jajnih stanica ili sjemena
1200
/
200
Kriopohrana sjemena (do 6 mjeseci)
600
/
100
Kriopohrana sjemena (do 5 godina)
5000
/
700
Punkcija i mikroskopski pregled punktata testisa (TESA)
1000
/
200
Biopsija testisa (TESE, Micro-TESE). Opća anestezija
6000
/
800
MAR test (antispermijska antitjela)
200
/
30
Ultrazvučna folikulometrija (po pregledu)
100
/
15
Kultura i embriotransfer blastociste
1500
/
200
ZyMot odvajanje spermija
2000
/
300
Lasersko stanjivanje embrionalne membrane (Assisted hatching)
1883,63
/
250
EmbryoGlue medij za embriotransfer
1130,18
/
150
Test DNA fragmentacije sperme
1130,18
/
150
Opća anestezija prilikom punkcije folikula
2500
/
350
Intrauterina aplikacija plazme bogate trombocitima (PRP)
1130,18
/
150
Ginekološki ili ultrazvučni pregled
226,04
/
30
Ginekološki pregled i PAPA test
301,38
/
40
Ginekološki i ultrazvučni pregled
376,73
/
50
Ginekološki pregled, ultrazvučni pregled i PAPA test
452,07
/
60
Ultrazvučni Color Doppler pregled
376,73
/
50
3D/4D ultrazvučni pregled
602,76
/
80
Pregled i ultrazvuk trudnice
301,38
/
40
Kontrolni pregled
226,04
/
30
Ultrazvučna folikulometrija
113,02
/
15
Uzimanje uzorka i obrada cervikalnog briseva
602,76
/
80
Uzimanje uzorka i obrada cervikalnog brisa na HPV
602,76
/
80
Analiza plodnosti muškarca ( spermiogram)
452,07
/
60
Inseminacija obrađenim sjemenom partnera (AIH)
1280,87
/
170
Postkoitalni test
226,04
/
30
Postavljanje bakrenog IUU (uključuje uložak)
678,11
/
90
Postavljanje hormonskog IUU
1506,90
/
200
Postavljanje IUU
452,07
/
60
Rana amniocenteza (samo zahvat)
1506,90
/
200
Fetalna ehokardiografija (CTG)
113,02
/
15
Pregled plodne vode – amnioskopija (ASC)
113,02
/
15
Kolposkopija
527,42
/
70
Biopsija cerviksa i patohistološka obrada (uz uputnicu)
1054,83
/
140
Mali kirurški zahvat
527,42
/
70
Prošireni kirurški zahvatt
1506,90
/
200
Elektroekscizija promjena na cerviksu (LLETZ)
2260,35
/
300
Krioterapija
753,45
/
100
Histoaspiracija
753,45
/
100
Histerosalpingografija (RTG ili UZV-CD)
1506,90
/
200
Testovi procjene rizika za kromosomopatije
753,45
/
100
Dijagnostička ili terapijska kiretaža
1883,63
/
250
Pregled i ultrazvuk dojki
452,07
/
60
Punkcija i citološka obrada punktata dojke
301,38
/
40
Pregled i konzultacija kirurga
301,38
/
40
NIPT testovi (Nifty, Qualified, Panorama); cijena ovisi o vrsti i opsegu testa
3.614,42-5.045,12
/
480-670
Specijalistički pregled vaskularnog kirurga
452,07
/
60,00
Specijalistički pregled s UZV CD vena
678,11
/
90,00
Kontrolni pregled vaskularnog kirurga
301,38
/
40,00
Sklerozacija (ovisi o opširnosti kliničkog nalaza)
2260,35
/
300,00
UGFS velika vena safena s ograncima
4520,70
/
600,00
UGFS mala vena safena s ograncima
4520,70
/
600,00
Flebektomija
1506,90
/
200,00
Riješavanje perforantnih vena
1506,90
/
200,00
Stripping
11301,75
/
1500,00
Kreiranje AV fistule za dijalizu
6027,60
/
800,00
Obrada kronične rane s pregledom
527,42
/
70,00
Prvi pregled kirurga
376,73
/
50
Kontrolni pregled kirurga
226,04
/
30
Previjanje
226,04
/
30
Uklanjanje šavova
226,04
/
30
Operacijski zahvat u lokalnoj anesteziji ovisno o složenosti zahvata
1130,18-5274,15
/
150-700
Patohistološka analiza ( jednostavna )
376,73
/
50
Patohistološka analiza ( složena )
602,76
/
80
Anoskopija
527,42
/
70
Hernija preponska ( primarna, s mrežicom )
15069,00
/
2000
Hernija preponska ( recidivna, s mrežicom )
16575,90
/
2200
Endoskopska hernioplastika ( s mrežicom )
18836,25
/
2500
Hernija ventralna (post operacijska, s mrežicom)
18836,25
/
2500
Hernija ( pupčana, epigastrična, lumbalna )
15069,00
/
2000
Hemoroidi, fisure, polipi, pilondalni sinus
11301,75
/
1500
Endoskopska kolecistektomija ( odstranjenje žučnog mjehura )
15069,00
/
2000
Tumori dojke benigni, lokalna anestezija
2637,08
/
350,00
Tumori dojke maligni, mastektomija+limfadenektomija aksile
15069,00
/
2000,00
Tumori dojke, lokalna anestezija
7534,50
/
1000,00
Prvi specijalistički pregled
451,85
/
60
ESTETSKA KIRURGIJA LICA
Blefaroplastika gornji kapci lokalna anestezija
9036,56
/
1200
Blefaroplastika donji kapci lokalna anestezija
12 048,58
/
1600
Blefaroplastika gornji ili donji kapci opća anestezija
13 554,62 - 16 557,88
/
1800-2200
Korekcija ušiju (Otoplastika) u lokalnoj anesteziji
15 070,86
/
2000
Korekcija ušiju (Otoplastika) u općoj anesteziji
18 838,51
/
2500
Mini-Facelift
22 606,98
/
3000
Ekscizija ostalih tumora kože i potkožja
2260,62-5274,78
/
300-700
Odstranjivanje madeža
1130,31-2260,62
/
150-300
Odstranjivanje kožnih promjena sa rekonstrukcijom
3767,77-7535,45
/
500-1000
GRUDI
Podizanje grudi s implantatima
41 444,72
/
5500
Podizanje grudi bez implantata
30 141,65
/
4000
Smanjivanje grudi
33 909,36
/
4500
Korekcija veličine areola
13 563,72
/
1800
Korekcija uvučenih bradavica
9796,02
/
1300
Tumorektomija u općoj anesteziji
7535,45
/
1000
Smanjenje muških grudi (Ginekomastija)
24 866,82
/
3300
Mastektomija
15 070,86
/
2000
Sekundarna rekonstrukcija dojke (ekspander, proteze, LD mišić)
22 606,26 - 37 677,62
/
3000-5000
TIJELO
Abdominoplastika (Tummy tuck)
37 677,62
/
5000
Mini Abdominoplastika
22 606,26
/
3000
Pilonidalni sinus
11 303,18 - 22 606,98
/
1500-3000
Brahioplastika
24 113,28
/
3200
Ekscizija ostalih tumora kože i potkožja
2260,62-5274,78
/
300-700
Femoroplastika
31 648,68
/
4200
Korekcija stidnih usana (labioplastika) u općoj anesteziji
15 070,86
/
2000
Korekcija stidnih usana (labioplastika) u lokalnoj anesteziji
11 303,12
/
1500
Himenoplastika
11 303,12
/
1500
Odstranjivanje madeža
1130,31-2260,62
/
150-300
ŠAKA
Operacija ganglio ciste
3767,77
/
500
Operacija Dupuytren kontrakture
3767,77 - 15 070,86
/
500-2000
Sindrom karpalnog kanala u lokalnoj anesteziji
6028,32
/
800
Primarna rekonstrukcija tetive ekstenzora ili fleksora
11 303,12 - 15 070,86
/
1500-2000
Sekundarna rekonstrukcija tetive ekstenzora ili fleksora
15 070,86 - 18 838,51
/
2000-2500
Vađenje alenteze
3767,77-7535,45
/
500-1000
Sindrom kubitalnog kanala
11 303,12
/
1500
Trigger finger
3767,77
/
500
Operacija uraslog nokta
2260,62
/
300
Laparoskopija ovisno o složenosti zahvata
8287,95-15069
/
1100-2000
Histeroskopija lokalna anestezija
3013,80
/
400,00
Histeroskopija opća anestezija
6027,60
/
800,00
LLETZ konizacija opća anestezija
5274,15
/
700,00
Konizacija opća anestezija
6027,60
/
800,00
Kolpoperineoplastka
6027,60
/
800,00
Labioplastika
15.070,8
/
2000
Androloška obrada
678,11
/
90,00
Androloški pregled s mikrobiološkom obradom muškarca
1130,18
/
150,00
Bužiranje
753,45
/
100,00
EPS (eksprimat prostate)
150,69
/
20,00
Injekcijska terapija i.m./i.v.
150,69
/
20,00
Intermitentna kateterizacija (SIC) - edukacija
753,45
/
100,00
Intravezikalna primjena terapije
452,07
/
60,00
Kateterizacija
376,73
/
50,00
Kontrolni urološki pregled
301,38
/
40,00
Konzultacija urologa
301,38
/
40,00
Mikciometrija s UZV određivanjem RU
376,73
/
50,00
Mikrobiološka obrada muškarca
602,76
/
80,00
Opservacija (bez noćenja)
753,45
/
100,00
Opservacija (uz noćenje)
1883,63
/
250,00
Repozicija parafimoze
753,45
/
100,00
TRUS
753,45
/
100,00
TRUS biopsija
3767,25
/
500,00
UZV abdomena
376,73
/
50,00
UZV abdomena i testisa
452,07
/
60,00
UZV bubrega i mokraćnog mjehura
301,38
/
40,00
UZV bubrega, mokraćnog mjehura i prostate
301,38
/
40,00
UZV mokraćnog mjehura i prostate
226,04
/
30,00
UZV prepone
226,04
/
30,00
UZV testisa
301,38
/
40,00
UZV Color Doppler testisa
527,42
/
70,00
UZV penisa
301,38
/
40,00
UZV površinskih struktura
301,38
/
40,00
Urodinamska obrada (PFS)
979,49
/
130,00
Urodinamska obrada s profilometrijom (PFS+UPP)
1506,90
/
200,00
Urološki pregled
376,73
/
50,00
Uretrocistoskopija
904,14
/
120,00
Urološki sistematski pregled
1054,83
/
140,00
m-TESE
6027,60
/
800,00
Kripohrana tkiva testisa na 12 mjeseci
1506,90
/
200,00
Operacija fimoze u lokalnoj anesteziji
4520,70
/
600,00
Operacija fimoze u općoj anesteziji
7534,50
/
1000,00
Operacija varikocele u općoj anesteziji
8287,95
/
1100,00
Operacija hidrocele u općoj anesteziji
8287,95
/
1100,00
Frenuloplastika u lokalnoj aneteziji
2260,35
/
300,00
Mali zahvati u lokalnoj anesteziji
1883,63
/
250,00

Pregled i ultrazvuk dojki
Kn 452,07
/
€ 60
Punkcija i citološka obrada punktata dojke
Kn 301,38
/
€ 40
Pregled i konzultacija kirurga
Kn 301,38
/
€ 40

Spermiogram
Kn 452,07
/
€ 60
Ekspertiza dosadašnjeg liječenja neplodnosti
Kn 527,42
/
€ 70
Inseminacija obrađenim sjemenom partnera (AIH)
Kn 1280,87
/
€ 170
IVF-blago stimulirani ciklus
Kn 5274,15
/
€ 700
IVF+ICSI-blago stimulirani ciklus
Kn 6404,33
/
€ 850
IVF-stimulirani ciklus
Kn 9794,85
/
€ 1300
Uključuje kriopohranu embrija/jajnih stanica 3 godine
IVF+ICSI-stimulirani ciklus
Kn 12055,20
/
€ 1600
Uključuje kriopohranu jajnih stanica 3 godine
IVF+TESA/TESE/Micro-TESE+ICSI
Kn 12808,65
/
€ 1700
Uključuje kriopohranu jajnih stanica 3 godine
Sekundarni IVF (odmrzavanje i oplodnja jajnih stanica)
Kn 6781,05
/
€ 900
Magnetsko odvajanje sperme
Kn 527,42
/
€ 70
PICSI (biokemijski odabir najboljih spermija)
Kn 1500
/
€ 200
IMSI (morfološki odabir najboljih spermija)
Kn 2000
/
€ 300
Kriotransfet (FET)
Kn 5000
/
€ 700
Godišnja naknada za pohranu embrija, jajnih stanica ili sjemena
Kn 1200
/
€ 200
Kriopohrana sjemena (do 6 mjeseci)
Kn 600
/
€ 100
Kriopohrana sjemena (do 5 godina)
Kn 5000
/
€ 700
Punkcija i mikroskopski pregled punktata testisa (TESA)
Kn 1000
/
€ 200
Biopsija testisa (TESE, Micro-TESE). Opća anestezija
Kn 6000
/
€ 800
MAR test (antispermijska antitjela)
Kn 200
/
€ 30
Ultrazvučna folikulometrija (po pregledu)
Kn 100
/
€ 15
Kultura i embriotransfer blastociste
Kn 1500
/
€ 200
ZyMot odvajanje spermija
Kn 2000
/
€ 300
Lasersko stanjivanje embrionalne membrane (Assisted hatching)
Kn 1883,63
/
€ 250
EmbryoGlue medij za embriotransfer
Kn 1130,18
/
€ 150
Test DNA fragmentacije sperme
Kn 1130,18
/
€ 150
Opća anestezija prilikom punkcije folikula
Kn 2500
/
€ 350
Intrauterina aplikacija plazme bogate trombocitima (PRP)
Kn 1130,18
/
€ 150

Ginekološki ili ultrazvučni pregled
Kn 226,04
/
€ 30
Ginekološki pregled i PAPA test
Kn 301,38
/
€ 40
Ginekološki i ultrazvučni pregled
Kn 376,73
/
€ 50
Ginekološki pregled, ultrazvučni pregled i PAPA test
Kn 452,07
/
€ 60
Ultrazvučni Color Doppler pregled
Kn 376,73
/
€ 50
3D/4D ultrazvučni pregled
Kn 602,76
/
€ 80
Pregled i ultrazvuk trudnice
Kn 301,38
/
€ 40
Kontrolni pregled
Kn 226,04
/
€ 30
Ultrazvučna folikulometrija
Kn 113,02
/
€ 15
Uzimanje uzorka i obrada cervikalnog briseva
Kn 602,76
/
€ 80
Uzimanje uzorka i obrada cervikalnog brisa na HPV
Kn 602,76
/
€ 80
Analiza plodnosti muškarca ( spermiogram)
Kn 452,07
/
€ 60
Inseminacija obrađenim sjemenom partnera (AIH)
Kn 1280,87
/
€ 170
Postkoitalni test
Kn 226,04
/
€ 30
Postavljanje bakrenog IUU (uključuje uložak)
Kn 678,11
/
€ 90
Postavljanje hormonskog IUU
Kn 1506,90
/
€ 200
Postavljanje IUU
Kn 452,07
/
€ 60
Rana amniocenteza (samo zahvat)
Kn 1506,90
/
€ 200
Fetalna ehokardiografija (CTG)
Kn 113,02
/
€ 15
Pregled plodne vode – amnioskopija (ASC)
Kn 113,02
/
€ 15
Kolposkopija
Kn 527,42
/
€ 70
Biopsija cerviksa i patohistološka obrada (uz uputnicu)
Kn 1054,83
/
€ 140
Mali kirurški zahvat
Kn 527,42
/
€ 70
Prošireni kirurški zahvatt
Kn 1506,90
/
€ 200
Elektroekscizija promjena na cerviksu (LLETZ)
Kn 2260,35
/
€ 300
Krioterapija
Kn 753,45
/
€ 100
Histoaspiracija
Kn 753,45
/
€ 100
Histerosalpingografija (RTG ili UZV-CD)
Kn 1506,90
/
€ 200
Testovi procjene rizika za kromosomopatije
Kn 753,45
/
€ 100
Dijagnostička ili terapijska kiretaža
Kn 1883,63
/
€ 250
Pregled i ultrazvuk dojki
Kn 452,07
/
€ 60
Punkcija i citološka obrada punktata dojke
Kn 301,38
/
€ 40
Pregled i konzultacija kirurga
Kn 301,38
/
€ 40
NIPT testovi (Nifty, Qualified, Panorama); cijena ovisi o vrsti i opsegu testa
Kn 3.614,42-5.045,12
/
€ 480-670

Specijalistički pregled vaskularnog kirurga
Kn 452,07
/
€ 60,00
Specijalistički pregled s UZV CD vena
Kn 678,11
/
€ 90,00
Kontrolni pregled vaskularnog kirurga
Kn 301,38
/
€ 40,00
Sklerozacija (ovisi o opširnosti kliničkog nalaza)
Kn 2260,35
/
€ 300,00
UGFS velika vena safena s ograncima
Kn 4520,70
/
€ 600,00
UGFS mala vena safena s ograncima
Kn 4520,70
/
€ 600,00
Flebektomija
Kn 1506,90
/
€ 200,00
Riješavanje perforantnih vena
Kn 1506,90
/
€ 200,00
Stripping
Kn 11301,75
/
€ 1500,00
Kreiranje AV fistule za dijalizu
Kn 6027,60
/
€ 800,00
Obrada kronične rane s pregledom
Kn 527,42
/
€ 70,00

Prvi pregled kirurga
Kn 376,73
/
€ 50
Kontrolni pregled kirurga
Kn 226,04
/
€ 30
Previjanje
Kn 226,04
/
€ 30
Uklanjanje šavova
Kn 226,04
/
€ 30
Operacijski zahvat u lokalnoj anesteziji ovisno o složenosti zahvata
Kn 1130,18-5274,15
/
€ 150-700
Patohistološka analiza ( jednostavna )
Kn 376,73
/
€ 50
Patohistološka analiza ( složena )
Kn 602,76
/
€ 80
Anoskopija
Kn 527,42
/
€ 70
Hernija preponska ( primarna, s mrežicom )
Kn 15069,00
/
€ 2000
Hernija preponska ( recidivna, s mrežicom )
Kn 16575,90
/
€ 2200
Endoskopska hernioplastika ( s mrežicom )
Kn 18836,25
/
€ 2500
Hernija ventralna (post operacijska, s mrežicom)
Kn 18836,25
/
€ 2500
Hernija ( pupčana, epigastrična, lumbalna )
Kn 15069,00
/
€ 2000
Hemoroidi, fisure, polipi, pilondalni sinus
Kn 11301,75
/
€ 1500
Endoskopska kolecistektomija ( odstranjenje žučnog mjehura )
Kn 15069,00
/
€ 2000
Tumori dojke benigni, lokalna anestezija
Kn 2637,08
/
€ 350,00
Tumori dojke maligni, mastektomija+limfadenektomija aksile
Kn 15069,00
/
€ 2000,00
Tumori dojke, lokalna anestezija
Kn 7534,50
/
€ 1000,00

Prvi specijalistički pregled
Kn 451,85
/
€ 60
ESTETSKA KIRURGIJA LICA
Blefaroplastika gornji kapci lokalna anestezija
Kn 9036,56
/
€ 1200
Blefaroplastika donji kapci lokalna anestezija
Kn 12 048,58
/
€ 1600
Blefaroplastika gornji ili donji kapci opća anestezija
Kn 13 554,62 - 16 557,88
/
€ 1800-2200
Korekcija ušiju (Otoplastika) u lokalnoj anesteziji
Kn 15 070,86
/
€ 2000
Korekcija ušiju (Otoplastika) u općoj anesteziji
Kn 18 838,51
/
€ 2500
Mini-Facelift
Kn 22 606,98
/
€ 3000
Ekscizija ostalih tumora kože i potkožja
Kn 2260,62-5274,78
/
€ 300-700
Odstranjivanje madeža
Kn 1130,31-2260,62
/
€ 150-300
Odstranjivanje kožnih promjena sa rekonstrukcijom
Kn 3767,77-7535,45
/
€ 500-1000
GRUDI
Podizanje grudi s implantatima
Kn 41 444,72
/
€ 5500
Podizanje grudi bez implantata
Kn 30 141,65
/
€ 4000
Smanjivanje grudi
Kn 33 909,36
/
€ 4500
Korekcija veličine areola
Kn 13 563,72
/
€ 1800
Korekcija uvučenih bradavica
Kn 9796,02
/
€ 1300
Tumorektomija u općoj anesteziji
Kn 7535,45
/
€ 1000
Smanjenje muških grudi (Ginekomastija)
Kn 24 866,82
/
€ 3300
Mastektomija
Kn 15 070,86
/
€ 2000
Sekundarna rekonstrukcija dojke (ekspander, proteze, LD mišić)
Kn 22 606,26 - 37 677,62
/
€ 3000-5000
TIJELO
Abdominoplastika (Tummy tuck)
Kn 37 677,62
/
€ 5000
Mini Abdominoplastika
Kn 22 606,26
/
€ 3000
Pilonidalni sinus
Kn 11 303,18 - 22 606,98
/
€ 1500-3000
Brahioplastika
Kn 24 113,28
/
€ 3200
Ekscizija ostalih tumora kože i potkožja
Kn 2260,62-5274,78
/
€ 300-700
Femoroplastika
Kn 31 648,68
/
€ 4200
Korekcija stidnih usana (labioplastika) u općoj anesteziji
Kn 15 070,86
/
€ 2000
Korekcija stidnih usana (labioplastika) u lokalnoj anesteziji
Kn 11 303,12
/
€ 1500
Himenoplastika
Kn 11 303,12
/
€ 1500
Odstranjivanje madeža
Kn 1130,31-2260,62
/
€ 150-300
ŠAKA
Operacija ganglio ciste
Kn 3767,77
/
€ 500
Operacija Dupuytren kontrakture
Kn 3767,77 - 15 070,86
/
€ 500-2000
Sindrom karpalnog kanala u lokalnoj anesteziji
Kn 6028,32
/
€ 800
Primarna rekonstrukcija tetive ekstenzora ili fleksora
Kn 11 303,12 - 15 070,86
/
€ 1500-2000
Sekundarna rekonstrukcija tetive ekstenzora ili fleksora
Kn 15 070,86 - 18 838,51
/
€ 2000-2500
Vađenje alenteze
Kn 3767,77-7535,45
/
€ 500-1000
Sindrom kubitalnog kanala
Kn 11 303,12
/
€ 1500
Trigger finger
Kn 3767,77
/
€ 500
Operacija uraslog nokta
Kn 2260,62
/
€ 300

Laparoskopija ovisno o složenosti zahvata
Kn 8287,95-15069
/
€ 1100-2000
Histeroskopija lokalna anestezija
Kn 3013,80
/
€ 400,00
Histeroskopija opća anestezija
Kn 6027,60
/
€ 800,00
LLETZ konizacija opća anestezija
Kn 5274,15
/
€ 700,00
Konizacija opća anestezija
Kn 6027,60
/
€ 800,00
Kolpoperineoplastka
Kn 6027,60
/
€ 800,00
Labioplastika
Kn 15.070,8
/
€ 2000

Androloška obrada
Kn 678,11
/
€ 90,00
Androloški pregled s mikrobiološkom obradom muškarca
Kn 1130,18
/
€ 150,00
Bužiranje
Kn 753,45
/
€ 100,00
EPS (eksprimat prostate)
Kn 150,69
/
€ 20,00
Injekcijska terapija i.m./i.v.
Kn 150,69
/
€ 20,00
Intermitentna kateterizacija (SIC) - edukacija
Kn 753,45
/
€ 100,00
Intravezikalna primjena terapije
Kn 452,07
/
€ 60,00
Kateterizacija
Kn 376,73
/
€ 50,00
Kontrolni urološki pregled
Kn 301,38
/
€ 40,00
Konzultacija urologa
Kn 301,38
/
€ 40,00
Mikciometrija s UZV određivanjem RU
Kn 376,73
/
€ 50,00
Mikrobiološka obrada muškarca
Kn 602,76
/
€ 80,00
Opservacija (bez noćenja)
Kn 753,45
/
€ 100,00
Opservacija (uz noćenje)
Kn 1883,63
/
€ 250,00
Repozicija parafimoze
Kn 753,45
/
€ 100,00
TRUS
Kn 753,45
/
€ 100,00
TRUS biopsija
Kn 3767,25
/
€ 500,00
UZV abdomena
Kn 376,73
/
€ 50,00
UZV abdomena i testisa
Kn 452,07
/
€ 60,00
UZV bubrega i mokraćnog mjehura
Kn 301,38
/
€ 40,00
UZV bubrega, mokraćnog mjehura i prostate
Kn 301,38
/
€ 40,00
UZV mokraćnog mjehura i prostate
Kn 226,04
/
€ 30,00
UZV prepone
Kn 226,04
/
€ 30,00
UZV testisa
Kn 301,38
/
€ 40,00
UZV Color Doppler testisa
Kn 527,42
/
€ 70,00
UZV penisa
Kn 301,38
/
€ 40,00
UZV površinskih struktura
Kn 301,38
/
€ 40,00
Urodinamska obrada (PFS)
Kn 979,49
/
€ 130,00
Urodinamska obrada s profilometrijom (PFS+UPP)
Kn 1506,90
/
€ 200,00
Urološki pregled
Kn 376,73
/
€ 50,00
Uretrocistoskopija
Kn 904,14
/
€ 120,00
Urološki sistematski pregled
Kn 1054,83
/
€ 140,00
m-TESE
Kn 6027,60
/
€ 800,00
Kripohrana tkiva testisa na 12 mjeseci
Kn 1506,90
/
€ 200,00
Operacija fimoze u lokalnoj anesteziji
Kn 4520,70
/
€ 600,00
Operacija fimoze u općoj anesteziji
Kn 7534,50
/
€ 1000,00
Operacija varikocele u općoj anesteziji
Kn 8287,95
/
€ 1100,00
Operacija hidrocele u općoj anesteziji
Kn 8287,95
/
€ 1100,00
Frenuloplastika u lokalnoj aneteziji
Kn 2260,35
/
€ 300,00
Mali zahvati u lokalnoj anesteziji
Kn 1883,63
/
€ 250,00
Trebate više informacija?
Postavite pitanje, rado ćemo Vam pomoći
ili
kontaktirajte nas:+385 (0)21 45 78 00
Postavite pitanje

"*" označava obavezna polja

*
Želite pitati naše liječnike? Ostavite nam poruku ili nas nazovite, mi smo tu da Vam pomognemo
scroll to top arrow