Novosti Detalji Novosti
Detalji Novosti
Detalji Novosti

9m

read

Nifty test giveaway -pravila sudjelovanja

POLIKLINIKA CITO
Nifty test Giveaway

Članak 1
ORGANIZATOR

Giveaway priređuje i organizira: Poliklinika Cito, Moliških Hrvata 4, Split, OIB: 63313414346, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA GIVEAWAY-a
Giveaway se provodi u svrhu promocije Organizatora. Početi će 11. travnja 2023. u 15:00 h a završiti u 30. lipnja 2023. u 14:00 h, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Geneplanet d.o.o.

Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora te Instagram profilu.

Članak 4
NAGRADA KOJU UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Giveaway ima 1 nagradu, a dodjeljuje se po završetku.
Nagrada je povrat troškova Nifty testa:
DETALJI NAGRADE
Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u Giveaway-u imaju sve trudnice koje naprave NIfty test u Cito poliklinici, s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com i Instagram www.instagram.com, osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U GIVEAWAY-u
Za pravo sudjelovanja u Giveaway-u potrebno je napraviti Nifty test u poliklinici Cito, otići na Instagram stranicu Organizatora https://www.instagram.com/citopoliklinika i napraviti sljedeće:
🔹Zapratiti instagram profil organizatora i GenePlanet Hrvatska
🔹Lajkati objavu organizatora
🔹U komentaru označiti 1 osobu kojoj bi preporučila NIFTY test
U obzir će doći svi sudionici do 30. 6. 2023. do 14h.

Članak 7
DISKVALIFICIRANJE
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:
• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za Giveaway;
• Sudionike koji se koriste lažnim profilima;
• Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog i uvredljivog sadržaja

Članak 8
ODABIR DOBITNIKA
Dobitnike proglašavamo slučajnim odabirom putem online alata Instagram Random Comment Picker, koji će odabrati 1 pobjednika.

Članak 9
KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Instagram stranici putem priče, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom ili putem Instagram messengera. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 7 dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim Giveaway-ima.

Članak 10
SUDIONICI GIVEAWAY-a
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u Giveaway-u sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obavezama iz ovih Pravila.

Članak 11
PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom Giveaway-u, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime može se od strane Organizatora objaviti na Facebook i Instagram stranici.

Članak 12
OBJAVA DOBITNIKA
Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 3. 7. 2023. u 18h, na službenoj Instagram stranici Organizatora
https://www.instagram.com/citopoliklinika

Članak 13
MALODOBNI SUDIONICI GIVEAWAY-a
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u Giveaway-u u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 14
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve troškove poreza, obaveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 15
POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u Giveaway-u nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila Giveaway-a, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u Giveaway-u.

Članak 16
U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika Giveaway-a nadležan je Općinski sud u Splitu.

Članak 17
MOGUĆNOST PREKIDA GIVEAWAY-a
Giveaway se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Giveaway-a biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 18
IZMJENE PRAVILA GIVEAWAY-a
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila Giveaway-a, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 19
NAPOMENA
Ovaj Giveaway nije ni na koji način povezan s Facebookom i Instagramom, te ga oni ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Giveaway-a, dajete tvrtki Poliklinika Cito, a ne Facebooku i Instagramu. Napominjemo, društvene mreže su javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici Giveaway-a objave kakav sadržaj/fotografije na našim profilima smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Poliklinika Cito ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našim profilima (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.

Članak 20
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Davanje osobnih podataka za ovaj Giveaway je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u Giveaway-u, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe Giveaway-a, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika Giveaway-a organizator ne ustupa trećim osobama.
Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika Giveaway-a briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

1.4.2023., Split
Organizator
Poliklinika Cito

Želite pitati naše liječnike? Ostavite nam poruku ili nas nazovite, mi smo tu da Vam pomognemo
scroll to top arrow