opremljenost
[ medicinski pomognuta oplodnja ]
CRI Oosight™

Oosight™ sustav razvila je kompanija Cambridge Research Instruments za procjenu zrelosti i kvalitete jajne stanice.

Rad sustava temelji se na dvostrukom lomu polarizirane zrake svjetla (birefringencija) što je karakteristika polimeriziranih struktura sa jednom optičkom osi a to su u jajnoj stanici diobeno vreteno na koje su vezani kromosomi i zaštitna ovojnica jajne stanice zona pelucida. Kada dođe do loma polariziranog svjetla nastaju dvije zrake različite brzine.

Razlika u brzini naziva se retardancija i može se uz pomoć ovog uređaja izmjeriti. Veličina retardancije ovisi o gustoći strukture kroz koju zraka prolazi pa je pomoću ove metode moguće mjerenje gustoće strukture diobenog vretena i unutrašnjeg sloja zone pelucide. To nam pomaže u procjeni kvalitete i olakšava odabir najboljih jajnih stanica.

Uz pomoć CRI Oosight™ sustava moguće je utvrditi kvalitetu žive jajne stanice bez da ugrozimo njenu cjelovitost.
Prilikom procjene kvalitete jajnih stanica sustav prikazuje diobeno vreteno, koje nalazimo samo u zrelim stanicama i to na određenom mjestu i u određenom odnosu sa polarnim tjelešcem.

Prikazom i mjerenjem gustoće struktura diobenog vretena i unutrašnjeg i vanjskog sloja ovojnice jajne stanice (zone pelucide), možemo procijeniti kvalitetu i odabrati tri najbolje stanice za ICSI
CRI Cronus 3

Chronus 3 je programski paket (software) zadnje generacije namijenjen digitalizaciji foto i video zapisa, obradi te pohrani dobivenog materijala.
Prednosti ovog paketa su, osim što radi morfometrijsku analizu embrija i jajnih stanica, što omogućava i programsko uvećanje (zoom) digitaliziranog materijala. Program prati kvalitetu rada, te stvara vlastitu bazu podataka, a sav digitalizirani materijal pohranjuje u istu.