urologija
[ urološka kirurgija ]
Od 2014. godine u Poliklinici djeluje urološka jedinica, zamišljena kao moderan urološki dijagnostičko-terapijski centar opremljen najsuvremenijom medicinskom tehnologijom.

Urološku jedinicu vodi mr.sc. Jelena Schwenner Radovniković, dr.med., specijalistica urologije.
Od uroloških operativnih zahvata izdvajamo:

TESA
TESE
MicroTESE
Operacija varikocele
Operacija hidrocele
Operacija fimoze

Mikrodisekcijska TESE - Mikrokirurška testikularna ekstrakcija sperme

Napredak reproduktivne medicine u posljednja dva desetljeća omogućio je muškarcima koji su prethodno smatrani apsolutno neplodnima da postanu očevi. Tehnološki napredak In-Vitro Fertilizacije (IVF) s Intra-Citoplazmatskom Injekcijom sperme (ICSI) omogućio je uspješna začeća s vrlo malim brojem spermatozoida. Broj spermatozoida potrebnih za oplodnju jajne stanice smanjio se s nekoliko desetina milijuna na samo jedan spermatozoid po jajnoj stanici. Zahvaljujući tome muškarci s vrlo malim brojem spermatozoida sada imaju mogućnost uspješne oplodnje.

Specifična je i složena situacija kod muškaraca kod kojih u ejakulatu nema spermatozoida – stanje koje se naziva azoospermija. U kliničkom pristupu pacijentu potrebno je razlikovati opstruktivnu i neopstruktivnu azoospermiju.

Opstruktivna azoospermia (OA) je stanje kod kojega je testikularna proizvodnja spermatozoida uredna, ali se radi zapreke isti ne nalaze u ejakulatu.
Neopstruktivna azoospermia (NOA) predstavlja stanje u kojem je oštećena, smanjena ili potpuno izostala produkcija spermatozoida unutar testisa. Sve do nedavno takvi su slučajevi smatrani neizlječivima, a muškarci proglašavani „sterilnim“. Razvoj IVF/ICSI potaknuo je ponovno ispitivanje i razumijevanje testikularne funkcije. Kao rezultat toga potvrdilo se da muškarci s problemom neopstruktivne azoospermije, zapravo mogu imati male zone (fokuse) produkcije spermatozoida u limitiranim područjima testisa. Štoviše, oko 60% muškaraca s NOA producira malu količinu spermatozoida unutar testisa. Upravo ti spermatozoidi, kada se izoliraju direktno iz testisa, mogu biti iskorišteni za IVF/ICSI.

Izazov je bio razviti tehnike koje poboljšavaju izglede za nalaženje spermatozoida unutar testisa te kreirati efektivne strategije boljeg prikupljanja spermatozoida u istoj proceduri, za korištenje kod IVF. Mikrodisekcijska TESE operacijska je procedura mikrokirurškog izoliranja spermatozoida iz testisa. Ova kirurška tehnika je razvijena kao metoda detekcije spermatozoida kod muškaraca sa slabom i ograničenom produkcijom spermatozoida.

Spermatozoidi se proizvode u seminifernim tubulima testisa. Kako su seminiferni tubuli mikroskopske strukture, oni se ne mogu analizirati niti odvojiti „golim okom“. Koristeći operacijski mikroskop kod pregleda tubula za vrijeme testikularne biopsije, možemo selektivno izdvojiti one tubule koji su vitalnog izgleda, a koji kao takvi imaju veću vjerojatnost sadržavati spermatozoide. Direktna analiza testikularnog tkiva izvodi se pomoću operacijskog mikroskopa s povećanjem 20-26x. Ova napredna tehnika koja uključuje minucioznu analizu tkiva jednog ili oba testisa, omogućava nam usmjeriti biopsiju na ciljana područja testisa. Na taj način značajno se povećavaju izgledi pronalaženja spermatozoida. Istovremeno se iz testisa izdvaja vrlo mala količina testikularnog tkiva, uz poštedu krvnih žila, što rezultira manjim testikularnim oštećenjima. Korištenjem operacijskog mikroskopa u disekciji testikularnih tubula ima uspješnost u pronalaženju vijabilnih spermatozoida u više od 60% slučajeva.

Mikrodisekcijska - TESE je procedura koja se izvodi kao planirani zahvat. Može se izvesti vremenski usklađeno s punkcijom oocite (jajne stanice) na dan ovulacije u IVF ciklusu, tako da se svježi spermatozoidi injiciraju u jajnu stanicu bez prethodnog zamrzavanja. Ovaj pristup simultane TESE/ICSI procedure daje bolje izglede za postizanje začeća. Također, pronađeni kvalitetni spermatozoidi mogu se zamrznuti i pohraniti te koristiti u slijedećim pokušajima IVF/ICSI.
IZDVAJAMO
Od svibnja 2015. otvorena je jedinica za anesteziologiju, te smo time postali prva privatna ustanova u Dalmaciji koja može sve operativne zahvate, ukoliko je potrebno, izvršiti u općoj anesteziji.
Provodimo je odabirom lijekova, tzv. općih anestetika i opioidnih analgetika koji djeluju na mozak omogućujući opću neosjetljivost i obezboljivanje (analgeziju) uz gubitak svijesti.

SAZNAJTE VIŠE