medicinski pomognuta oplodnja
[ nove tehnologije ]
Od 2006. godine u Poliklinici djeluje najopremeljeniji i najuspješniji laboratorij za medicinski pomognutu oplodnju u regiji, potpuno opremljen za izvođenje svih metoda izvantjelesne oplodnje.

Laboratorij vode dr.sc. Pavle Romac, dipl.ing. biologije, te mr.sc. Anamarija Baranović, dipl.ing. biologije.

Prateći nova tehnološka dostignuća, u laboratoriju za medicinski pomognutu oplodnju koristimo najsuvremenije tehnologije i postupke u medicinskoj oplodnji.

Zahvaljujući tehnologiji i educiranom osoblju u mogućnosti smo liječiti i najkompliciranije slučajeve neplodnosti, te samim tim povećati broj uspješnih trudnoća proizašlih iz medicinske oplodnje.
CLEAN ROOM tehnologija u laboratoriju
 • Opremanjem novog laboratorija, svaki detalj pažljivo je odabran da bi se povećale šanse za trudnoću. Laboratorij je lociran u sredini novog prostora, izoliran od svih ostalih prostorija zračnim propusnikom (air lock), zidovi su od antibakterijskih panela koji se koriste u tehnologiji čistih soba, a boje i ljepila koja su se koristila pri izgradnji odabrani su tako da sadrže minimalne količine toksičnih supstanci.


  Uz to, prije puštanja u rad s pacijentima, prostorije laboratorija grijane su, a zrak u njima filtriran neprekidno 8 tjedana (tzv. burn out) čime se postiže uklanjanje svih mogućih tragova toksičnih spojeva. Tri serije vanjskih filtera i jedan unutrašnji pročišćavaju zrak od zagađenja prašinom, smogom, sporama, bakterijama, virusima i organskim supstancama. Pročišćeni zrak pod pritiskom od 20 Ps ubacuje se u laboratorij uz 20-30 izmjena zraka na sat. Prostorije do laboratorija imaju niži tlak pročišćenog zraka tako da zrak uvijek izlazi iz laboratorija. Na taj je način proces kulture gameta i embrija u potpunosti zaštićen od vanjskih utjecaja.

Priprema sjemena pomoću magnetskog odvajanja stanica s ranim znacima oštećenja [ MACS - magnetic cell sorting with annexin V conjugated microbeads ]
 • DNA fragmentacija jedan je od nevidljivih znakova propadanja spermija. Takve spermije ne možemo razlikovati od ostalih dok ih ne obojimo na određeni način što nam pomaže da dijagnosticiramo njihov povećani udjel, ali nakon toga preostale zdrave stanice ne možemo koristiti u terapiji npr inseminacijom ili u IVF postupku.
  Kod spermija s tako oštećenom nasljednom tvari započinje propadanje koje nazivamo apoptoza. Prvi znak apoptoze je pojavljivanje specifičnih molekula na površini spermija, pa takve spermije možemo "prepoznati" drugim molekulama vezanim na nanočestice željeza i izdvojiti ih pomoću jakih magneta. Ova metoda povećava uspješnost inseminacija i kvalitetu embrija u izvantjelesnoj oplodnji.

HBA test
 • Ovim testom se utvrđuje zrelost spermija u nativnom uzorku sjemena (prije bilo kakve obrade kojom se odvajaju spermiji najboljih karakteristika). Test se temelji na sposobnosti vezivanja zrelih spermija za hijaluronan, spoj kojeg u visokoj koncentraciji nalazimo u folikularnoj tekućini u kojoj se razvija jajna stanica i cumulusu oophorusu, skupini stanica i međustanične tvari koja okružuje jajnu stanicu.
  Spermiji koji se vežu za hijaluronan imaju specifične receptore za ovu molekulu koje ne nalazimo na nezrelim spermijima. Osim toga utvrđeno je da takvi spermiji imaju bolju morfologiju i 4-6 puta manje kromosomskih aneuploidija (manjak ili višak kromosoma) u usporedbi s nevezanim spermijima iz istog uzorka.

  Multicentrično istraživanje provedeno u SAD-u tijekom 2009. godine pokazalo je da je vrijednost HBA testa ispod 60% jasna indikacija za PICSI, postupak koji kombiniramo sa ICSI-jem.

PICSI metoda
 • Način izbora spermija za postupak mikromanipulacije, temelji se na sposobnosti vezivanja zrelih spermija za hijaluronan.
  Na dno zdjelice u kojoj ćemo napraviti ICSI nanesen je hijaluronan, molekula koju stvaraju granuloza stanice kumulusa ooforusa koji u tijelu okružuje, hrani i štiti jajnu stanicu.
  Među vezanim spermijima (zrelim i spremnim za oplodnju) odaberu se morfološki najbolji i napravi se ICSI. Kombinacija ovih dviju metoda (MACs i PICSI) daje izvrsne rezultate.

Vitrifikacija
 • Metoda za pohranjivanje jajnih stanica i embrija kod koje se uzorak uroni direktno u tekući dušik na -196°C što dovodi do "ostakljivanja" tekućeg dijela stanica tzv vitrifikacije. Naročito je pogodna za pohranjivanje uzoraka s velikim udjelom vode (oocite i blastociste). Najvažnija prednost ove metode je što se ne formiraju kristali leda kao kod sporog zamrzavanja kod kojeg se voda pretvara u kristale koji mogu mehanički oštetiti zamrznuti materijal. Uvođenjem ove metode kriopohrane preživljavanje oocita poraslo je na 90-100%.

Halosperm - test DNA fragmentacije
 • Fragmentacija DNA spermija je prirodna i normalna pojava koja se javlja kao posljedica programirane smrti (apoptoze) spermija i ukoliko se uoči kod približno 30% spermija nema značajnijeg utjecaja na plodnost muškarca.  Fragmentiranost spermijske DNA je jedan od prvih znakova propadanja spermija i ne može ju se povezati s uobičajenim parametrima analize sjemena kao što su broj, koncentracija i pokretljivost spermija.

  Ovaj je test izuzetno koristan i pomaže utvrditi odgovore na slijedeća pitanja:
  • koji su parovi pogodni za AIH
  • treba li kod ICSI-ja primijeniti modificirani pristup (PICSI, IMSI)
  • da li je operacija varikocele bila učinkovita
  • koliko je oštećenje izazvala infekcija Chlamydiom i Mycoplasmom
  • radi čega se kod nekih parova ponavlja neuspjeh MPO postupaka

IMSI postupak
 • Od samog početka liječenja muške neplodnosti metodama mikromanipulacije jedan od glavnih problema je izbor spermija. Na povećanju 200 do 400 puta (povećanja pri kojima se najčešće izvodi ICSI), može se prepoznati većina anomalija spermija koje su vidljive na konvencionalnim fiksiranim i obojenim preparatima, a temelje se na uočavanju nepravilnosti glave, vrata i repa.

  Nažalost, ovo povećanje ne dopušta prepoznavanje manjih nepravilnosti pa se događa da naizgled normalni spermiji imaju strukturalne promjene koje je nemoguće uočiti na povećanjima 200 ili 400 puta, a koje mogu utjecati na ishod postupka. Da bi se spriječio izbor spermija potencijalno neprikladnih za oplodnju i pravilan embrionalni razvoj potrebno je primijeniti metodu MSOME (motile sperm organelle morphology examination), pri čemu se spermije promatra na povećanju od 6.600 do 13.000 puta.
  Kako se radi o neobojanom preparatu, te živim i pokretnim spermijima primjena ove metode u klinici dovela je do razvoja modificirane varijante ICSI-ja nazvane IMSI (intracitoplasmic morphologically selected sperm injection) pomoću koje prilikom izvođenja ICSI-ja odabiremo morfološki najbolje spermije.

  Kombinacija metoda PICSI i IMSI daje najbolje rezultate u slučajevima bračne neplodnosti uzrokovane muškim čimbenikom.
CJENIK

Kompletan cjenik svih navedenih postupaka, a vezanih za medicinsku oplodnju možete preuzeti sa naših stranica...

SAZNAJTE VIŠE