dnevna bolnica
Od početka 2015. u sastavu Poliklinike otvorena je dnevna bolnica, te smo time postali prva privatna ustanova u Dalmaciji koja može hospitalizirati svoje pacijente.

Poliklinika za svoje pacijente ima 4 dvokrevetna opremljena apartmana za hospitalizaciju s ukupno 8 postelja.

Apartmani su smješteni u najmirniji dio poliklinike sa zasebnim ulazom, a čime se osigurava bolesnicima mir i diskrecija pri oporavku. Svaki apartman je opremljen klimatizacijom, te vlastitim sanitarnim čvorom s tuš kabinom. Isto tako, u svakom apartmanu se nalazi TV prijemnik spojen na kabelski sustav s preko 100 TV programa, a cijeli prostor dnevne bolnice je pokriven i s besplatnim WiFi pristupom internetu.Prehrana je restoranska, a organizira se po želji pacijenta u suglasnosti s nadležnim liječnikom. Za hospitalizirane bolesnike organizirano je dežurstvo medicinskog osoblja.
ŠTO JE DNEVNA BOLNICA?

Boravak u bolnici, susret s medicinskim osobljem, pretrage i mirovanje u krevetu kod svakoga izazivaju frustraciju, strah i nisu primjer svakodnevna života. Dnevna bolnica koncipirana je tako da osigura dijagnostiku i liječenja u kratkim i planiranim boravcima tokom dana, sa što kraćom odvojenošću od obitelji i minimalnim izostankom s radnog mjesta. Zbog toga smo dnevnu bolnicu nastojali približiti svakodnevnom načinu života bolesnika, prilagoditi liječenje njegovim potrebama...