anesteziologija
[ ambulantna obrada bolesnika ]
Od svibnja 2015. otvorena je jedinica za anesteziologiju, te smo time postali prva privatna ustanova u Dalmaciji koja može sve operativne zahvate, ukoliko je potrebno, izvršiti u općoj anesteziji.

Dobro opremljenu anesteziološku jedinicu vodi Nevena Ivkošić Prka, dr.med., specijalist anesteziolog.

Ambulantna obrada bolesnika za operacijski zahvat u općoj i regionalnoj anesteziji
 • Djeca predškolske dobi pogodna za dnevnu kirurgiju (od 3-7 godina):
  • prijeoperacijski pregled i mišljenje pedijatra
  • krvna grupa i Rh faktor
  • zgrušavanje krvi (PV, INR, APTV)
  • laboratorijski nalazi - KKS, GUK, CRP, sediment urina

 • Djeca školske dobi i odrasli do 40 godina starosti:
  • krvna grupa i Rh faktor
  • zgrušavanje krvi (PV, INR, APTV)
  • laboratorijski nalazi - KKS, GUK, sediment urina
  • EKG kod odraslih iznad 35 godina starosti

 • Odrasli iznad 40 godina starosti:
  • krvna grupa i Rh faktor
  • zgrušavanje krvi (PV, INR, APTV)
  • laboratorijski nalazi - KKS, GUK, Na, K, urea, kreatinin, sediment urina
  • EKG

 • Odrasli iznad 60 godina starosti:
  • krvna grupa i Rh faktor
  • zgrušavanje krvi (PV, INR, APTV)
  • laboratorijski nalazi - KKS, GUK, Na, K, urea, kreatinin, sediment urina
  • EKG
  • RTG srca i pluća
  • prijeoperacijski pregled interniste

NAPOMENA
Nalazi ne smiju biti stariji od 15 dana. U Poliklinici se obavlja zaključni prijeoperacijski pregled anesteziologa i ukoliko je potrebno, a prema nalazima i općem stanju bolesnika, postoji mogućnost potrebe za dodatnim pretragama i/ili pregledima. Kod nekih vrsta operacijskih zahvata možda će biti potrebne i dodatne laboratorijske pretrage (prema uputi).
PREUZMITE PDF