anesteziologija
[ o anesteziji ]
Od svibnja 2015. otvorena je jedinica za anesteziologiju, te smo time postali prva privatna ustanova u Dalmaciji koja može sve operativne zahvate, ukoliko je potrebno, izvršiti u općoj anesteziji.

Dobro opremljenu anesteziološku jedinicu vodi Nevena Ivkošić Prka, dr.med., specijalist anesteziolog.

Anesteziologija je medicinska specijalnost koja se bavi smanjenjem ili uklanjanem svijesti i osjeta vanjskih podražaja (anestezija), odnosno smanjenjem ili otklanjanjem osjeta boli (analgezija), tijekom različitih dijagnostičkih ili terapijskih medicinskih, najčešće kirurških postupaka, uz istovremeno kontinuirano praćenje vitalnih funkcija i održavanje unutarnje homeostaze organizma u fiziološkim granicama.

Općenito o postupku anestezije za operacijski zahvat
 • Provođenje anestezije podrazumijeva umjetno izazivanje neosjetljivosti cijelog tijela ili njegovog dijela. Izazivanje neosjetljivosti cijelog tijela uz gubitak svijesti glavna su obilježja opće anestezije, dok je izazivanje neosjetljivosti dijela tijela obilježje tzv. regionalne anestezije. Izazivanje neosjetljivosti vrlo ograničenog manjeg dijela tijela, uglavnom kože i potkožnog tkiva, odnosi se na lokalnu anesteziju.

  Ovisno o vrsti operacije i stanju bolesnika odabire se adekvatna vrsta anestezije. Zajednički cilj svih vrsta anestezije izazivanje je stanja neosjetljivosti čime se omogućuje sigurno i bezbolno izvođenje operacijskog zahvata.

  Prije izvođenja operacijskog zahvata obavlja se anesteziološki pregled kojim se utvrđuje Vaše opće zdravstveno stanje, uzimaju podatci o eventualnim bolestima, prijašnjim operacijama, poznatim alergijama i lijekovima koje eventualno uzimate. Također se provodi ciljano laboratorijsko testiranje, a po potrebi elektrokardiogram, rentdgenski snimak pluća i drugi dodatni pregledi ukoliko su potrebni. Potom se dogovorno odabire vrsta anestezije najpogodnija za vrstu operacijskog zahvata i prikladna Vašem zdravstvenom stanju, uzimajući u obzir i Vaše želje. Također se razgovara o mogućim nuspojavama anestezije i mjerama pomoću kojih se mogu spriječiti ili smanjiti.

  Postupak anestezije provodi anesteziološki tim na čelu s liječnikom specijalistom anesteziologom uz pomoć anesteziološkog tehničara. Tijekom postupka anestezije tj. operacijskog zahvata, standardno se provodi nadzor važnih vitalnih funkcija organizma, što se prije svega odnosi na rad srca i pluća, a po potrebi i ostalih funkcija.

Vrste anastezije koje možemo sprovoditi tijekom pojedinih operacijskih zahvata
 • Opća anestezija
  Provodimo je odabirom lijekova, tzv. općih anestetika i opioidnih analgetika koji djeluju na mozak omogućujući opću neosjetljivost i obezboljivanje (analgeziju) uz gubitak svijesti. Opći anestetici se mogu primjeniti intravenskim davanjem i/ili putem udisanja plinova uz pomoć specijalnih anestezioloških aparata koji omogućuju i umjetno disanje.
  Ako je potrebno, daju se i lijekovi za opuštanje mišića s ciljem postizanja optimalnih uvjeta za izvođenje operacijskog zahvata. Također se mogu primjenjivati i dodatni lijekovi prema posebnim indikacijama, s ciljem povećanja sigurnosti bolesnika i sprječavanja ili smanjenja mogućih nuspojava anestezije i operacijskog zahvata. • Regionalna anestezija i vrste regionalne anestezije
  Provodimo je primjenom lijekova kojima se anestezira ili obezboljuje (analgezira) određeni dio tijela. Anestetik se injicira na različitim nivoima oko kralježnične moždine ili perifernih živaca, koji oživčuju ono područje tijela na kojem će se izvršiti operacijski zahvat. Na taj način privremeno se sprječava provođenje živčanih impulsa prema mozgu čime se postiže stanje neosjetljivosti tj. anestezije. S obzirom da anestetici ne djeluju direktno na mozak, kao kod opće anestezije, bolesnik može biti budan, međutim ne osjeća bol tijekom operacijskog zahvata. Ova vrsta anestezije često se kombinira s primjenom lijekova za sedaciju s ciljem smanjenja eventualne tjeskobe bolesnika (sedacija). Primjenom regionalne anestezije (kada je to moguće), mogu se izbjeći eventualne nuspojave opće anestezije, kao što su mučnina i povraćanje, smetenost, nadražaj ili bol u grlu zbog postavljanja cijevi za umjetno disanje i dr.

  Vrste regionalne anestezije su spinalna anestezija, epiduralna anestezija i regionalni blokovi perifernih živaca. Ovdje zapravo ubrajamo i četvrti tip, a to je lokalna anestezija, međutim ona se zbog jednostavnosti smatra posebnim tipom anestezije, a za njenu primjenu uglavnom nije potrebna nazočnost anesteziološkog tima.

  Spinalna anestezija podrazumijeva primjenu lijekova (najčešće lokalnih anestetika) u tzv. spinalni prostor, tj. u područje oko kralježnične moždine gdje se nalazi cerebrospinalna tekućina. Izvodi se uz pomoć vrlo tankih specijalnih spinalnih igala. Prije samog postupka lokalno se anestezira područje kože i potkožnog tkiva oko mjesta uboda. Ovisno o odabranoj razini kralježnične moždine na kojoj će se injicirati lokalni anestetik, uslijed blokade provođenja živčanih impulsa, odgovarajući dio tijela ispod te razine biti će anesteziran ili neosjetljiv, obje strane paralelno ili samo jedna strana, ovisno o tehnici izvođenja. Nakon prestanka djelovanja anestetika, ponovno će se vratiti osjet i motorička funkcija u taj dio tijela. Za napomenuti je moguća pojava glavobolje nakon ovakvog postupka, međutim uglavnom u manjem broju slučajeva, što se može dijelom prevenirati i manje ili više uspješno liječiti. Moguće je i prolazno otežano mokrenje, poglavito kod muškaraca.

  Epiduralna anestezija je vrlo slična spinalnoj, međutim glavna razlika je u tome što se anestetik ne primjenjuje direktno u spinalni prostor nego oko njega, ne probijajući ovojnicu kralježnične moždine. Time se postiže također potpuna blokada bolnih impulsa, a u većine pacijenata ostaje očuvana motorička funkcija. Također se može privremeno postaviti i tzv. epiduralni kateter (plastična vrlo tanka i duga cijev), pomoću koje se kroz određeni vremenski tijek mogu kontinuirano primjenjivati lijekovi s ciljem produženja analgezije odabranog područja.

  Regionalni blokovi perifernih živaca podrazumijevaju primjenu lokalnog anestetika u području oko samog perifernog živca ili spleta živaca, koji oživčuje (inervira) područje tijela na kojem će se izvoditi operacijski zahvat. Na taj način uspješno se postiže blokada provođenja bolnih signala i anestezija odabranog područja. Uglavnom se primjenjuju kod operacijskih zahvata na pojedinim, uglavnom perifernijim dijelovima obiju ekstremiteta.

 • Lokalna anestezija
  Podrazumijeva primjenu lokalnog anestetika na određenom vrlo ograničenom mjestu gdje će se izvoditi operacijski zahvat. Uglavnom ju primjenjuje specijalist kirurg, a anesteziološki tim može se angažirati ukoliko je potrebno primjeniti lijekove za sedaciju tj. umirenje bolesnika.

 • Sedacija
  Provodi se primjenom odgovarajućih lijekova (najčešće peroralno ili intravenski), koji djeluju na mozak s ciljem postizanja stanja opuštanja tj. smanjenja tjeskobe bolesnika. Postoji više tzv. stupnjeva sedacije, koji se odabiru ovisno o vrsti zahvata i stanju bolesnika. Tijekom postupka sedacije za vrijeme izvođenja operacijskog zahvata, također se vrši nadzor vitalnih funkcija bolesnika.