medicinski pomognuta oplodnja
[ analiza plodnosti muškarca ]
Od 2006. godine u Poliklinici djeluje najopremeljeniji i najuspješniji laboratorij za medicinski pomognutu oplodnju u regiji, potpuno opremljen za izvođenje svih metoda izvantjelesne oplodnje.

Laboratorij vode dr.sc. Pavle Romac, dipl.ing. biologije, te mr.sc. Anamarija Baranović, dipl.ing. biologije.

Prilikom analize plodnosti muškarca (spermiogram), između ostalog, u mogućnosti smo napraviti slijedeće testove, analize i postupke:
HBA test
 • Ovim testom se utvrđuje zrelost spermija u nativnom uzorku sjemena (prije bilo kakve obrade kojom se odvajaju spermiji najboljih karakteristika). Test se temelji na sposobnosti vezivanja zrelih spermija za hijaluronan, spoj kojeg u visokoj koncentraciji nalazimo u folikularnoj tekućini u kojoj se razvija jajna stanica i cumulusu oophorusu, skupini stanica i međustanične tvari koja okružuje jajnu stanicu.

  Spermiji koji se vežu za hijaluronan imaju specifične receptore za ovu molekulu koje ne nalazimo na nezrelim spermijima. Osim toga utvrđeno je da takvi spermiji imaju bolju morfologiju i 4-6 puta manje kromosomskih aneuploidija (manjak ili višak kromosoma) u usporedbi s nevezanim spermijima iz istog uzorka.

  Multicentrično istraživanje provedeno u SAD-u tijekom 2009. godine pokazalo je da je vrijednost HBA testa ispod 60% jasna indikacija za PICSI, postupak koji kombiniramo sa ICSI-jem.

SCA Morphology
 • je program koji omogućava automatsku morfometrijsku analizu i klasifikaciju spermija prema kriterijima Svjetske Zdravstvene Organizacije (striktni Tygerberg kriteriji).

  Brojne varijacije u morfologiji spermija otežavaju analizu pa su napravljene studije spermija uzetih iz ženskog reprodukcijskog trakta, iz endocerviksa, i studije spermija vezanih za zonu pelucidu (vanjsku ovojnicu jajne stanice), za koje se može pretpostaviti visoki oplodni potencijal. Izgled takvih najboljih spermija odnosno rezultati morfometrijske analize uzeti su za kriterij kod automatizirane morfometrijske analize programom SCA Morphology . Program analizira sliku obojenog spermija i mjeri širinu i dužinu glave, vrata i repa spermija,te odnos veličine akrosoma prema glavi. Na osnovi tih podataka određuje se postotak spermija koji zadovoljavaju striktne kriterije. Ukoliko je takvih spermija više od 4% u uzorku, nalaz je uredan. Ova analiza pomaže pri odluci o vrsti terapije koju bi bilo najbolje primijeniti u vašem slučaju.


Halosperm - test DNA fragmentacije
 • Fragmentacija DNA spermija je prirodna i normalna pojava koja se javlja kao posljedica programirane smrti (apoptoze) spermija i ukoliko se uoči kod približno 30% spermija nema značajnijeg utjecaja na plodnost muškarca.  Fragmentiranost spermijske DNA je jedan od prvih znakova propadanja spermija i ne može ju se povezati s uobičajenim parametrima analize sjemena kao što su broj, koncentracija i pokretljivost spermija.

  Ovaj je test izuzetno koristan i pomaže utvrditi odgovore na slijedeća pitanja:
  • koji su parovi pogodni za AIH
  • treba li kod ICSI-ja primijeniti modificirani pristup (PICSI, IMSI)
  • da li je operacija varikocele bila učinkovita
  • koliko je oštećenje izazvala infekcija Chlamydiom i Mycoplasmom
  • radi čega se kod nekih parova ponavlja neuspjeh MPO postupaka

PICSI postupak
 • Način izbora spermija za postupak mikromanipulacije, temelji se na sposobnosti vezivanja zrelih spermija za hijaluronan. Na dno zdjelice u kojoj ćemo napraviti ICSI nanesen je hijaluronan, molekula koju stvaraju granuloza stanice kumulusa ooforusa koji u tijelu okružuje, hrani i štiti jajnu stanicu. Među vezanim spermijima (zrelim i spremnim za oplodnju) odaberu se morfološki najbolji i napravi se ICSI. Kombinacija ovih dviju metoda (MACs i PICSI) daje izvrsne rezultate.
NOVO
Oksidativni stres je stanje u kojem tijelo ne može do kraja neutralizirati slobodne kisikove radikale, što rezultira oštećenjem raznih organskih sustava, između ostalih i urogenitalnog.

Statički oksidoreduktivni potencijal (sORP) je mjera uravnoteženosti između totalne oksidacijske i redukcijske aktivnosti u ejakulatu. Ukoliko je odnos poremećen, može doći do oštećenja spermija, kod čega se prvo smanjuje progresivna i opća pokretljivost, povećava se postotak fragmentirane DNA, i na kraju postotak morfološki nepravilnih spermija.
SAZNAJTE VIŠE
IZDVAJAMO
Napredak reproduktivne medicine u posljednja dva desetljeća omogućio je muškarcima koji su prethodno smatrani apsolutno neplodnima da postanu očevi. Tehnološki napredak In-Vitro Fertilizacije (IVF) s Intra-Citoplazmatskom Injekcijom sperme (ICSI) omogućio je uspješna začeća s vrlo malim brojem spermatozoida.
Broj spermatozoida potrebnih za oplodnju jajne stanice smanjio se s nekoliko desetina milijuna na samo jedan spermatozoid po jajnoj stanici. Zahvaljujući tome muškarci s vrlo malim brojem spermatozoida sada imaju mogućnost uspješne oplodnje.
SAZNAJTE VIŠE
DOBRO JE ZNATI...
Kako bi rezultat spermiograma bio što točniji, nužno je pridržavati se osnovnih pravila prilikom uzimanja uzorka:

Jedna od ključnih stvari prije davanja uzorka jest apstinencija od ejakulacije minimalno 2, a maksimalno 7 dana, a u optimalnom slučaju taj period iznosi 4 dana. Naime, nakon apstinencije kraće od 2 dana u uzorku se može pronaći manji broj spermija, dok se nakon 7 dana smanjuje njihova pokretljivost.

Također je bitno uzeti kompletan ejakulat, budući da prvi mlaz sadrži najveću koncentraciju spermatozoida. Uzorak se najčešće uzima u laboratoriju, ejakulacijom u sterilnu čašicu, a može se donijeti i od kuće, ali tada treba paziti da to bude unutar jednog sata od ejakulacije, a trebalo bi voditi računa i na održavanje tjelesne temperature samog uzorka.
CJENIK

Kompletan cjenik svih navedenih postupaka, a vezanih za medicinsku oplodnju možete preuzeti sa naših stranica...

SAZNAJTE VIŠE